Home Page Bens Web
 
NAVIGATIE 

 

 

Hof van Gethsemane

 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index

 


Kruisweg 0-1400

 

Bensweb > Hof van GethsemaneKruisweg > Kruisweg kort > Kruisweg 0-1400
       

Vertaald door B.J. Hilgers uit "The Way of the Cross" uit de 'Catholic Encyclopedia', G. Cyptian Alston © 1910

In feite vormt de kruisweg een miniatuur pelgrimage die de ‘Heilige Plaatsen’ in Jeruzalem langs gaat. De oorsprong van deze devotie vindt men in het Heilige Land Israël, het voormalige Palestina. De Via Dolorosa in Jeruzalem – een naam die pas in de 16e eeuw werd gegeven – werd in de oudheid als zodanig al gemarkeerd en vormde het reisdoel van vele pelgrims sinds de dagen van keizer Constantijn. Volgens de overlevering bezocht de heilige maagd Maria, dagelijks de Heilige Plaatsen en Johannes heeft het over grote aantallen pelgrims uit alle werelddelen die de Heilige Plaatsen in zijn tijd bezochten. Er is echter geen direct bewijs van het bestaan in die tijd van een vorm van kruisweg als devotie en het is opmerkelijk dat Sint Sylvia (ca. 380 n. Chr.) er niets over uitweidt in haar ‘Peregrinatio ad loca sancta’, hoewel ze minutieus alle andere religieuze oefeningen beschrijft die er uitgeoefend werden.

De behoefte om de heilige plaatsen in andere landen te reproduceren, ten behoeve van de devotie voor hen die niet in staat waren de pelgrimage te maken, schijnt al vroeg te zijn ontstaan. Bij het klooster van San Stefano bij Bologna (Italië) werd al in de 5e eeuw een groep aaneengesloten kapellen gebouwd door Sint Petronius, de bisschop van Bologna, welke de belangrijke heiligdommen van Jeruzalem, waarop het klooster bekend werd als ‘Hierusalem’. Deze kunnen worden gezien als de bron waaruit de staties zich later ontwikkelden, hoewel niets vóór de 15e eeuw strikt genomen ‘kruiswegstaties’ kunnen worden genoemd. Verschillende reizigers die het Heilige Land bezochten gedurende de 12e, 13e en 14e eeuw vermelden een ‘Via Sacra’ met andere woorden een vaste route waarlangs de pelgrims trokken, maar niets wijst op de aanwezigheid van de ‘Via Sacra’ zoals wij die kennen, met speciale stopplaatsen, waaraan aflaten verbonden waren. Zulke met-aflaten-verbonden kruiswegstaties moeten eigenlijk als de werkelijke oorsprong van de devotie zoals die nu wordt gepraktiseerd.

Het kan niet met zekerheid gezegd worden wanneer men begonnen is met het geven van aflaten, maar waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan de Franciscanen, aan wie in 1342 het beheer van de Heilige Plaatsen werd toevertrouwd. Ferraris noemt de volgende staties aan welke aflaten werden verbonden.

  • De plaats waar Jezus zijn moeder ontmoet (4)
  • Waar hij sprak met de vrouwen van Jeruzalem (8)
  • Waar hij Simon van Cyrene ontmoet (5)
  • Waar de soldaten dobbelen om zijn kleding (10)
  • Waar hij vastgenageld werd aan het kruis (11)
  • Het huis van Pilatus (1) en
  • Het Heilig Graf
 
 

           
Deze site is gemaakt door B.J. Hilgers
Schrijf a.u.b. in het gastenboek.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25.05.2002

 
 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index