Home Page Bens Web
 
NAVIGATIE


De staties
 

 

 

Hof van Gethsemane

 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index

 


Kruisweg 1500-1700

 

Bensweb > Hof van Gethsemane > Kruisweg > Kruisweg kort > Kruisweg 1500-1700
       

Vertaald door B.J. Hilgers uit "The Way of the Cross" uit de 'Catholic Encyclopedia', G. Cyptian Alston © 1910

Voor wat betreft het aantal staties is het bij lange na niet makkelijk om na te gaan hoe het kwam dat het vast op veertien kwam, daar het blijkt dat het aanzienlijk varieerde in verschillende tijden en plaatsen. Natuurlijk varieerden ook de afbeeldingen sterk vanwege het verschillend aantal staties. Het verslag van Wey, geschreven in het midden van de 15e eeuw, vermeldt als aantal veertien, al waren er slechts vijf gelijk met de onze, en van de overige waren er zeven die enigszins met onze kruisweg verband houden:

  • Het huis van de rijke man (die Lazarus ontmoet Lucas XVI: 19-31),
  • De stadspoort waardoor Jezus kwam,
  • Het probaat bad,
  • De Ecco Homo boog,
  • De school van de Heilige Maagd Maria, en
  • Het huis van Herodus en Simon de Farizeeër

Toen Romanet Boffin Jeruzalem bezocht in 1515 om de juiste details te verzamelen voor zijn set staties te Romans, vertelden twee monniken hem dat er eigenlijk 31 moesten zijn, maar de devotie-handleidingen die als gevolg van het bezoek van deze staties werden uitgegeven vermelden variaties als 19, 25 en 37. Het bleek dus dat zelfs op dezelfde plaats het aantal niet zo vast lag. Het boek getiteld ‘Jerusalem sicut Christi tempore floruit’, geschreven door ene Adrichomius en gepubliceerd in 1584, vermeldt 12 staties welke exact overeenkomen met de eerste 12 van de onze. Sommigen zien in dit feit de oorsprong van de specifieke selectie nadien vastgesteld door de kerk. In het bijzonder omdat dit boek een grote verspreiding kende en in verschillende Europese talen was vertaald. Of dit werkelijk zo is of niet kunnen we niet met zekerheid stellen. In ieder geval werden gedurende de 16e eeuw een aantal devotie-handleidingen gepubliceerd in de Lage Landen, welke gebeden bevatten die langs de staties konden worden gebruikt, en enkele van onze veertien komen er voor het eerst in voor. Hoewel dit gebruik in Europa werd gepraktiseerd door hen die niet in staat waren om het Heilige Land te bezoeken, en die wel Leuven, Neurenberg, Romans, of een van de andere reproducties van de ‘Via Dolorosa’, is het twijfelachtig of er zelfs aan het einde van de 16e eeuw in Jeruzalem een vorm van devotie publiekelijk werd gepraktiseerd. Zuallardo, die een boek schreef over het onderwerp, gepubliceerd in 1587 te Rome, vermeldt geen enkel gebed voor staties, hoewel hij wel een volledige groep gebeden voorschrijft voor de Heiligdommen bij het Heilig Graf, welke onder beheer waren van de Franciscanen. Hij geeft hier een reden voor: "Het is niet toegestaan om te stoppen, of ze te vereren met ontbloot hoofd, of enige andere demonstratie te maken." Dit alles wijst erop dat toen Jeruzalem onder Turks bewind kwam de godsdienstoefening langs de kruisweg makkelijker in Neurenberg of Leuven gedaan konden worden dan in Jeruzalem zelf. Het mag daarom met enige zekerheid verondersteld worden dat onze huidige serie staties, samen met de in gebruik geraakte gebeden, niet tot ons is gekomen vanuit Jeruzalem, maar afstamt van de imitatie kruiswegen in verschillende delen van Europa. Ook kan gesteld worden dat we het propageren van de devotie, alsook het aantal en de keuze van de staties zijn oorsprong eerder kent in de godsvrucht en vindingrijkheid van bepaalde 16e eeuwse schrijvers dan in de gewoonte van pelgrims om de Heilige Plaatsen zelf te bezoeken.

 
 

           
Deze site is gemaakt door B.J. Hilgers
Schrijf a.u.b. in het gastenboek.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25.05.2002

 
 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index