Home Page Bens Web
 
NAVIGATIE 

 

 

Hof van Gethsemane

 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index

 


Kruisweg regels

 

Bensweb > Hof van Gethsemane > Kruisweg > Kruisweg regels
       

Vertaald door B.J. Hilgers uit "The Way of the Cross" uit de 'Catholic Encyclopedia', G. Cyptian Alston 1910

De volgende algemene regels zijn momenteel van kracht voor het oprichten van staties.

  • Als een pastoor of een hoofd van een klooster, ziekenhuis, etc., een kruisweg wenst op te richten op zijn terrein moet hij toestemming vragen aan de bisschop. Als er Franciscaanse monniken in dezelfde plaats of stad zijn, moet hun hoofd gevraagd worden om de staties te zegenen of iemand af te vaardigen uit zijn eigen of een ander klooster. Als er geen Franciscaanse monniken in die plaats zijn, kunnen bisschoppen die van het Vaticaan de klasse C hebben gekregen priesters afvaardigen om de kruisweg op te richten. Dit afvaardigen van een bepaalde priester voor het zegenen van de kruisweg moet beslist schriftelijk worden gedaan. De pastoor van zon kerk, of het hoofd van zon ziekenhuis, klooster, etc, dient er zorg voor te dragen om het document te tekenen dat de bisschop of het hoofd van het klooster stuurt, zodat hij daarmee instemt om de kruisweg te laten oprichten in hun plaats, daar de instemming van de bisschop en respectievelijk pastoor of hoofd nodig is voordat de kruisweg kan worden ingezegend, anders is de zegening nietig en ongeldig.
  • Afbeeldingen of tableaus voor de verschillende staties zijn niet noodzakelijk. Het is aan het kruis waaraan de aflaat verbonden wordt. Deze kruizen moeten van hout zijn; geen ander materiaal volstaat. Als ze alleen op de muur geschilderd zijn is de oprichting ongeldig (Cong. Ind., 1837, 1838, 1845).
  • Als, voor restauratie van de kerk of andere duidelijke reden, de kruizen op een makkelijker plaats worden gezet, is dit toegestaan zonder dat de aflaat verloren gaat (1845). Als n van de kruizen, om wat voor reden dan ook, moet worden vervangen, hoeft hier geen nieuwe zegening voor plaats te vinden, indien niet meer dan de helft worden vervangen (1839).
  • Wanneer mogelijk dient bij elk van de staties een aparte meditatie worden gehouden; geen algemene meditatie over het lijdensverhaal noch over een andere gebeurtenis die niet in de kruisweg is opgenomen. Geen specifieke gebeden worden voorgeschreven.
  • De afstand tussen de staties is niet vastgesteld. Zelfs wanneer alleen de geestelijke van de ene statie naar de andere gaat, kunnen de gelovigen toch hun aflaat verkrijgen zonder dat ze bewegen.
  • Het is noodzakelijk alle staties onafgebroken af te gaan (S.C.I. 22 januari 1858). Het volgen van een mis, te biecht gaan of ter communie tussen de staties door wordt niet als een onderbreking gezien. Volgens velen mogen de staties verschillende keren langs worden gegaan op dezelfde dag, terwijl de aflaat elke keer wordt verkregen, maar dit is in geen geval zeker (S.C.I., sept. 1883). Te biecht gaan of ter communie, zijn niet noodzakelijk, mits de persoon in gebed is.
  • Normaliter dienen de staties opgericht te worden in een kerk of publieke bidruimte. Als de kruisweg buiten ligt, zoals op een klooster, dient het mogelijk te zijn om in de kerk te beginnen en te eindigen.

Tot besluit kan zonder twijfel beweerd worden dat er geen devotieoefening bestaat die meer begiftigd is met aflaten dan de kruisweg, en geen die ons letterlijk in staat stelt om aan Jezus bevel gehoor te geven om ons kruis op te pakken en Hem te volgen. De uitgebreide reeks gebeden die meestal in een handleiding worden gegeven laat zien welke overmaat van gebeden, naast de aflaten, kan worden verkregen door ze juist te gebruiken, en het feit dat de staties zowel publiekelijk als alleen aangedaan kunnen worden in elke kerk maakt de devotieoefening voor iedereen geschikt. En van de populairste publiekelijke kruiswegen in 1910 was die in het Colloseum in Rome, waar de devotieoefening langs de kruisweg publiekelijk werd voorgegaan door een Franciscaanse pater.

 
 

           
Deze site is gemaakt door B.J. Hilgers
Schrijf a.u.b. in het gastenboek.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25.05.2002

 
 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index