Home Page Bens Web
 
NAVIGATIE


Olijfberg foto
Luchtfoto
 

 

 

Hof van Gethsemane

 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index

 


Omgeving Olijfberg

 

Bensweb > Hof van Gethsemane > Omgeving Olijfberg
       

Deze pagina heeft betrekking op de Bijbelse archeologie en de topografie met betrekking tot het Hof van Gethsemane. De tuin staat niet los van zichzelf en niet van het heden. Vandaar dat hier verder ingegaan wordt op de Bijbelse archeologie van het Hof en de direct omliggende elementen. Ook wordt verder aandacht besteed aan de exacte ligging van Gethsemane.

Het Hof van Gethsemane

Jerusalementuin5.jpg (65411 bytes)Het Hof van Gethsemane is een gedenkwaardige plaats, waaraan alle evangelisten aandacht besteedden, die niet in de vergetelheid was geraakt door de vroege Christenen. In zijn "Onomasticon", schreef Eusebius van Ceasarea dat Gethsemane aan de voet van de Olijfberg ligt, en voegt er aan toe, dat gelovigen plachten hier te gaan bidden. In 333 bezocht een pelgrim van Bordeaux de plaats, en kwam er over de weg die naar de top van de berg liep, via de brug over de beek Kedron. Er is geen reden te twijfelen dat Jezus inderdaad ergens in dit gebied werd gearresteerd. Maar er zijn geen doorslaggevende bewijzen op de plaats waar Jezus in doodangst gebeden heeft en opgepakt werd nader te specificeren.

Olijfbergfoto

292MountDuOlivers-50Deze foto is ook gemaakt door Fèlix Bonfils en is gemaakt vanaf de de stadsmuur op het tempelterrein. De foto laat de Olijfberg zien met op de voorgrond ook veel olijfbomen. Geheel in het midden, geheel ommuurd en goed te onderscheiden door de omhoogstekende cypressen, kunt u het Hof van Gethsemane zien. Rechts van het Hof is omstreeks 1925 de Kerk der Naties gebouwd. Links van het Hof binnen de muren van een bijna even groot ommuurd terrein bevindt zich een ander klein ommuurd terreintje. Dit is de Gethsemangrot, waar linksonder Het Graf van de Maagd ligt. Als u de foto beter wilt bekijken klik dan linksboven op Olijfberg foto.

Hotspots, deze foto heeft zogenaamde 'hotspots'. Als u bijvoorbeeld op de foto op het Hof van Gethsemane klikt, krijgt u bijvoorbeeld een uitvergroting van de tuin te zien.

 

De rots der doodsangst, Kerk van het Heilige Leiden, Kerk van Alle Volken

plattegrondKerk.gif (20024 bytes)Direct ten zuiden van het Hof van Gethsemane ligt de rots waarop Jezus volgens overlevering neerknielde om te bidden. Rondom deze rots werd omstreeks 380 een kerk gebouwd, die met dikke zwarte lijnen op de figuur getekend is en die nog steeds te zien is in de tegenwoordige Kerk van Alle Volken (Church of All Nations) welke omstreeks 1925 werd gebouwd (het gearceerde deel). De Perzen vernielden het in 614, en de kruisvaarders herbouwden het 1219. Deze (vroege) kerken werden Kerk der Doodsangst (Church of the Agony) of Kerk van het Heilige Leiden genoemd, niet te verwarren met de huidige Kerk van Alle Volken.

Jerusalemenhoflucht.gif (82796 bytes)Church of all Nations.jpg (24583 bytes)Linksboven een foto van modern Jeruzalem met links blauw omcirkeld het Hof van Gethsemane. Als u een uitvergroting van deze foto wenst, kunt u op de foto klikken. Rechtsboven een foto van de Kerk van Alle Volken.

 

De Gethsemanegrot

plattegrondGrot.gif (11223 bytes)Ten noorden van het Hof van Gethsemane, ligt de Gethsemanegrot. In de 4e eeuw wordt deze grot vermeld in een pelgrimageverslag als de plaats waar de Joden Jezus gevangen namen. Volgens overlevering was dit de grot waar Jezus wel eens vaker de nacht doorbracht met zijn leerlingen. Ook wordt vermeld dat dit mede een gedenkwaardige plek was omdat het ook gebruikt is als ontbijtplaats en om de voeten te wassen. In vroegere tijd was de ingang van de grot aan de zuidkant. Door de aanwas van grond door erosie is de grot dieper komen te liggen en is een ingang aan de noordoostkant gemaakt. Het plafond wordt door 6 pilaren gestut, waarvan er drie van gemetseld zijn. In de 6e eeuw is er een gat in het plafond gemaakt die enig licht in de duisternis schenkt. De grot is ongeveer 17 meter lang en 9 meter breed en op zijn hoogste punt 3½ meter hoog. Er zijn vier altaren, maar van de afbeldingen langs de wand en de mozaïeken op de vloer zijn slechts sporen over. Thedosius (omstreeks 530) beschrijft de plek als volgt:

292GethsemaneGrot.jpg (43586 bytes)"Daar (in de Kedronvallei) is de plaats waar Jezus het avondmaal gebruikte met zijn leerlingen. Ook waste hij hun voeten. Er staan vier banken waar Jezus temidden van zijn leerlingen ging zitten. Op elke bank kunnen drie personen zitten. Daar verraadde Judas Jezus. Sommigen nuttigen, wanneer zij de plaats bezoeken, hier enkele etenswaren, maar geen vlees. Fakkels worden aangestoken, omdat de plaats een grot is."

Omstreek 670 schreef Arculf dat de rots der Doodsangst, nadat de Perzen de Kerk der Doodsangst in 614 hadden vernield, naar de grot was verplaatst en aldaar vereerd. In 1165 vermeldt John van Wurzburg dat de steen er nog steeds was, en later was er op het plafond een inscriptie hierover in de grot te lezen.

Foto van een close-up van de foto van Fèlix Bonfils met in het midden het ommuurde bovendeel van de Gethsemanegrot. Rechts binnen de muur is nog net het bovenkoepeldak te zien van het gat in het plafond van de grot. Linksonder is de hoek van de Kerk van de Heilige Maagd net te zien.

Graf en Kerk van de Maagd

Ten oosten van de Gethsemanegrot ligt het Graf en de Kerk van de Heilige Maagd.

 
 

           
Deze site is gemaakt door B.J. Hilgers
Schrijf a.u.b. in het gastenboek.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25.05.2002

 
 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index