Home Page Bens Web
 
NAVIGATIE


Zonnelied
 

 

 

Hof van Gethsemane

 

Home  |  Zoeken  |  Gastenboek Site index

 


Franciscanen

 

Bensweb > Hof van Gethsemane > Franciscanen
    

Glas in lood raam met Franciscus van AssisiReligieuze orde, vermoedelijk in 1208, gesticht door de Heilige Franciscus van Assisi en in 1209 door Paus Innocentius III toegelaten. Na een leven van prediken, dienstverlening en armoede, verzamelde Franciscus een groep van 12 leerlingen om zich heen. Hij leidde hen van Assisi naar Rome om de zegen te vragen van de Paus, die zijn twijfels had ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de manier van leven welke de groep voorstelde aan te nemen. De Paus gaf hen de zegen, echter op voorwaarde dat ze geestelijken werden en een overste aanstelden. Franciscus werd als leider gekozen en de groep keerde terug naar Assisi, waar ze van het klooster der Benedictijnen de beschikking kregen over een kleine kapel van de Heilige Maria, waar omheen ze hutten van takken optrokken. Vanaf dat moment, in navolging van Christus, trokken zij rond als predikers en dienstverleners en leefden vrijwillig in armoede, onthechting en soberheid.

In die tijd ontbrak het de orde aan formele organisatie, maar terwijl het aantal leerlingen groeide, werd het duidelijk dat het voorbeeld van Franciscus niet voldoende was om de discipline te bewerkstelligen onder de monniken. In 1223 vaardigde Paus Honorius III een brief uit waarin hij de orde van minderbroeders constitueerde en een 1 jarige proeftijd instelde.

Na de dood van Franciscus in 1226 werd de basiliek en het klooster gebouwd in Assisi. Hun pracht en praal stoorden enkelen, die dachten dat het inconsistent was met Franciscus' idealen van armoede. In 1227 wordt Franciscus door de Paus 'Heilig' verklaard. Na veel onenigheid, bepaalde Paus Gregorius IX dat stichtingen van de orde fondsen mochten beheren en dat het bouwen van kloosters niet strookte met de intenties van de oprichter.

Na verloop van tijd, groeide de orde en de enige orde die hun invloed konden evenaren waren de Dominicanen. De Franciscanen raakten echter verdeeld, en in 1517 splitste Paus Leo X de orde in tweeën. De ene groep waren de Conventuelen, die gezamenlijk eigendom mochten bezitten, zoals ook andere monnikenordes, de andere groep waren de Observanten, die zich zoveel mogelijk hielden aan de principes van Franciscus. De Observanten waren altijd in de meerderheid en vroeg in de 16e eeuw werd een derde groep, de Kapucijnen afgesplitst en verzelfstandigd. Aan het eind van de 19e eeuw bracht Paus Leo XIII deze drie groepen onder als de eerste orde van Minderbroeders, samen met de zusters als Arme Clarissen als de tweede orde, en de Lekenbroeders; mannen en vrouwen die in de samenleving leven zonder celibaat, als de derde orde.

Naast hun toewijding voor prediken en liefdadigheidswerk, kenmerken de Franciscanen zich door hun toewijding voor studie. Voor de Reformatie in Engeland hadden ze belangrijke plaatsen aan universiteiten. De orde bracht 4 pausen aan de kerk.

Vertaald uit Engels artikel "Franciscans," uit de Microsoft® Encarta® Online Encyclopedia 2000
http://encarta.msn.com © 1997-2000 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Zonnelied

Twee jaar voor zijn dood in 1224, dicteerde Franciscus het zogenaamde Zonnelied. Tegen deze tijd was hij bijna blind en zijn lichamelijke conditie was slecht. Het lied heette lange tijd 'Het loflied der schepselen' maar werd later 'Het Zonnelied' genaamd. De Italiaanse zanger en muzikant Branduardi maakte in 2000 een moderne variant op het Zonnelied in zowel het Italiaans alsook het Nederlands(Vlaams).


Links

Franciscaanse sites - in Nederland

Franciscaanse sites - Internationaal

 
 

           
Klik hier voor Kok Hoveniers - leverancier van olijfbomen
[advertentie]
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24.05.2005

 
 

Home  |  Zoeken  | Gastenboek  |  Site index